Relatieprincipe 5: Het belangrijkst zijn de dienaren

De belangrijkste onder u moet de anderen dienen. Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.’ MATTEÜS 23:11-12 HTB

Dag 29 • Het verlangen om belangrijk te zijn.

We hebben allemaal een verlangen om belangrijk te willen zijn. In onze beleving past dienen daar niet bij. Wij denken dat dienen betekent dat je niet belangrijk wilt zijn. Jezus leert ons om hier heel anders naar te kijken, zie MARKUS 10:35-45. Het advies van Jezus is: ‘… als je geëerd wil worden, dien dan de anderen.’ MARKUS 10:43 BB

In elke relatie sta je voor dezelfde test: ga ik mezelf verhogen of ga ik mezelf vernederen? Het is namelijk zo dat zelfzucht relaties vernietigt en nederigheid relaties doet ontwikkelen. Daarom is nederigheid de kern van elke sterke relatie. Dit is iets waar je voor kunt kiezen. Jezus zegt immers: ‘En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.’ MATTEÜS 23:12 HSV

De komende dagen gaan we kijken wat de gevolgen zijn van nederigheid in: 

 • je ambities, 
 • je behoefte om opgemerkt te worden, 
 • je neiging tot vergelijken 
 • je relatie met God

Vraag: Wat zijn jouw gedachten bij nederigheid?

Dag 30 • Nederigheid en ambitie.

Het is niet verkeerd om ambities te hebben. Het is wel verkeerd om zelfzuchtige ambities te hebben waarbij je je eigen weg wilt gaan.

We mogen grote ambities hebben omdat:

 • we door God zijn gemaakt en Hij graag met ons Zijn doel wil bereiken
 • we verantwoordelijkheid hebben gekregen om deze wereld te beheren
 • we zijn gemaakt om beelddragers van God te zijn.

Belangrijk is dat onze ambities geleid worden door nederigheid. We mogen ze niet opeisen. Eisen is gevaarlijk. Je krijgt kleine dingen er mee voor elkaar maar het kan ook als resultaat hebben dat je verliest wat je juist zo graag wilde hebben.

We moeten worden als een kind. Kinderen vinden het niet erg ergens om te vragen; ze weten dat ze afhankelijk zijn van hun ouders. God heeft ons gemaakt om in zo’n zelfde relatie met Hem te leven.

Dat vraagt een verandering van ons denken, zie MATTEÜS18:3 HTBAls u niet verandert en net zo wordt als de kinderen,’ zei Hij, ‘zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen.’

Nederig zijn betekent niet dat je je ambities moet laten varen; het betekent dat je jezelf geeft aan de grotere ambities van God.

Vraag: Eis jij iets van jezelf of van anderen waarvoor je eigenlijk afhankelijk moet zijn van God?

Dag 31 • Nederigheid en onze behoefte om opgemerkt te worden.

We genieten allemaal van aandacht. Maar dit genieten kan gemakkelijk veranderen in een behoefte. Je kunt zelfs verslaafd raken aan de behoefte om aandacht te krijgen. Op welke manier kan zich dat uiten?

1. Een voorliefde voor symbolen.
Jezus wees naar de religieuze leiders van Zijn tijd en zei: ‘U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen.’ ‘Ze doen zelf niet wat zij zeggen. Alles wat zij doen, is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen, met wetteksten erin, op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang.’ MATTEÜS 23:3,5 HTB
Religie was voor hun een dekmantel van de behoefte om opgemerkt te worden. Symbolen maakten daar onderdeel van uit. Wij lopen tegenwoordig niet meer met gebedsriemen op ons hoofd maar we hechten wel waarde aan b.v. merkjes in onze kleding, of een bepaald automerk. Deze behoefte kan je zo in beslag nemen dat zelfs je belangrijkste relaties erdoor verscheurd worden. 

2. Een liefde voor aanzien en erkenning.
Mensen die graag gezien willen worden houden niet alleen van symbolen, ze krijgen ook graag veel erkenning en eer. In Jezus’ tijd pakten de leiders altijd de belangrijkste plaatsen, ze zaten aan het hoofd van de tafel waar iedereen hen goed kon zien. In onze tijd kan het belangrijk voor je zijn dat je naam genoemd of vermeld moet worden in een programma of een dankwoord zodat anderen weten dat je hard gewerkt hebt.

3. Een liefde voor titels.
Er is op zich niets mis met titels. Aan titels kunnen andere mensen zien welke verantwoordelijkheden wij hebben. Maar het is alleen belangrijk wanneer het laat zien hoe je anderen kunt dienen. Als het voor jou belangrijk is dat die titel steeds genoemd wordt, geeft dat blijk van je liefde voor aanzien. 

Ook als je anderen wilt dienen is het belangrijk om jezelf af te vragen: dien ik anderen omdat ik opgemerkt wil worden of dien ik anderen omdat de noden van anderen zie? De behoefte om door anderen opgemerkt te worden is iets dat nooit vervuld zal worden. Als je op die weg zit zul je ontdekken dat, hoe meer aanzien je krijgt, hoe meer je nodig hebt. 
Je kunt een andere keuze maken. Als je er voor kiest om jezelf te vernederen ga je anders naar de wereld kijken. Het brengt vrijheid om niet langer het enige aandachtspunt te zijn van je ziel. Hoe kun je dit veranderen? Het enige antwoord is: vertrouw erop dat God jou ziet. Hij voorziet in al je behoeften, ook in je behoefte om opgemerkt te worden! Paulus zei: Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’ FILIPPENZEN 4:19 HTB

Er komt een dag dat je voor God zult staan en mag horen: ‘Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Daarom zal ik je nu véél geven. En je bent welkom op mijn feest.'’ MATTEÜS 25:23 BB

Dit vertrouwen geeft je een nieuwe vrijheid om de behoeften van andere mensen te gaan zien. Het zal hen goed doen en ook jouzelf. Als je begint aan andermans behoeften tegemoet te komen zul je zelf minder stress krijgen. Een klein blijk van vriendelijkheid zal meer impact hebben je zelfs maar kunt vermoeden. 

Vraag: In wiens (kleine) behoefte kan jij vandaag voorzien?

Dag 32 • Nederigheid en onze neiging tot vergelijken.

De neiging tot vergelijken heeft een enorme invloed op onze relaties. Het kan zelfs de beste relaties kapot maken. Je kunt je vreugde verliezen als je gaat vergelijken. 

Toch is vergelijken iets wat veel voorkomt in de samenleving. Het advies van Jezus is: Wees nederig en kies voor jezelf de minste plaats, zie LUKAS 14:7-14. 
In onze groei naar geestelijke volwassenheid doorlopen we meestal drie fasen wanneer we overdenken welke plek we zullen innemen.

Fase 1: Je wordt geleid door zelfzucht en streeft naar de beste plek.
Fase 2: Je neemt de minste plek, in de hoop dat men je brengt naar de hoogste plek,
Fase 3: Het maakt je niet uit op welke plek je bent. Je weet dat God jou kan gebruiken daar waar jij nu bent.

Vaak vinden we in, wat de minste plek lijkt, de grootste zegeningen. Als je competitief bent ingesteld hoef je dat niet te veranderen. Gebruik het! Zorg dat je de beste bent in dingen die er werkelijk toe doen. Het maakt niet uit waar. Dat is Jezus weg naar ware grootheid!

Vraag: Ben jij ooit bereid geweest de minste plek in te nemen? Wat gebeurde er toen?

Dag 33 • Nederigheid en onze relatie met God.

Wat ooit begon als een zuivere afhankelijkheid van God kan geleidelijk aan veranderen in ‘doe-het-zelven’. Niemand is ooit van plan een farizeeër te worden. Het sluipt er geleidelijk aan in. Een treffend voorbeeld hiervan staat in LUKAS 18: 9-14. 

Tekenen van een ‘doe-het-zelf’ geloof zijn:

 • Je gaat op jezelf vertrouwen
 • Je gaat anderen veroordelen
 • Je neemt genoegen met uiterlijkheden

De enige oplossing hiervoor is: op God vertrouwen! In alle dingen! Ook als het stormt in je leven. Jezus zei in MATTEÜS11:28BBKom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.’

Vertrouw er op dat God aan het werk is, zelfs als je het niet kunt zien.

Vraag: Durf jij op God te vertrouwen of ben jij een ‘doe het zelver’?

Dag 34 • Wijnstok en ranken.

Hoe kunnen nederigheid en grootheid samengaan? Jezus geeft een mooi voorbeeld in JOHANNES15:5 HTBIk ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’ Het is Zijn bedoeling dat we allemaal een vruchtbaar leven leiden en daarbij twee dingen goed onthouden: Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken.

De taak van een rank is vast blijven zitten aan de wijnstok. De rank kan niet los van de wijnstok leven. Leven, groei en vruchtbaarheid komen via de wijnstok. 

Dicht bij Jezus blijven betekent: Zijn Woord lezen. Hem onderdeel laten zijn van iedere dag. Met Hem spreken over alles wat er gebeurt en Hem bedanken. Zo blijf je dicht bij Hem. Een belangrijk aspect hierbij is de liefde. JOHANNES 15:9-10 HTBZoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jullie. Zorg dat je in mijn liefde blijft en dat doe je door je aan mijn geboden te houden. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik Mij aan zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit zijn liefde.’

Zonder liefde is het niet mogelijk om met Jezus verbonden te blijven. Daarom zegt Jezus: ‘Blijf in Mij’. En daaraan vastzit de belofte: ‘dan blijf Ik in jullie en dan zullen jullie veel vrucht dragen.’ Zonder Jezus Christus kun je geen vrucht dragen in je leven. Als je in Hem blijft ga je steeds meer op Hem lijken. En hoe meer je wordt zoals Jezus Christus, hoe meer vrucht je leven draagt. 
Om vrucht te kunnen dragen moeten ranken regelmatig flink gesnoeid worden. Dat snoeien doet pijn maar snoeien zonder pijn is onmogelijk. In die pijn zit de belofte van betere vruchten.

Vraag: Heb ik Gods werk in mijn leven beschouwd als straf, terwijl Hij mij in werkelijkheid aan het snoeien was?

Dag 35 • De dagelijkse keuze voor nederigheid.

Nederigheid heeft te maken met hoe je over anderen denkt en hoe je denkt over God. ‘

Nederigheid is het dagelijks besluit om anderen belangrijker te vinden dan jezelf zoals staat in FILIPPENZEN 2:3 BB ‘Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf.’

Dit is vaak het tegenovergestelde van de manier waarop de meesten van ons denken. Wij denken vaak aan wat het ons oplevert maar binnen goede relaties gaat het om wat je kunt geven. Zelfzuchtige ambities maken goede relaties kapot. Daarom moeten wij een voorbeeld nemen aan Jezus, zie FILIPPENZEN 2:5-8 BB Wees net zo [bescheiden] als Jezus Christus was. Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door [ God ] gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis.’

Nederigheid is er dagelijks voor kiezen jezelf te vernederen onder Gods machtige hand. Nederigheid is niet jezelf naar beneden halen; het is God verhogen, eerlijk zijn over wie je bent, over je kracht en je zwakheden, en het is eerlijk zijn over wie God is, over Zijn kracht, Zijn goedheid en wat Hij kan doen in je leven. Zie ook 1 PETRUS 5:5-6 HTB ‘… U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is.’

Wacht niet totdat je nederig voelt; dat gaat niet lukken. Trots ligt dan zomaar weer op de loer. Kies ervoor om gewoon God gehoorzaam te zijn. Handel nederig en vertrouw erop dat God iets wil doen in je leven dat alleen Hij kan doen.

Conclusie, nederigheid is:

 • niet min over mijzelf denken; het is beter over anderen denken
 • niet mijzelf naar beneden halen; het is God verhogen
 • niet mijn kracht negeren; het is open en eerlijk zijn over mijn zwakheden
 • inzien dat ik zonder Christus niet kan, maar in Christus alles!

Als je kiest voor nederigheid ben je bevrijd van de behoefte om opgemerkt te worden en het bezig zijn met welke plek je inneemt of niet. Je bent bevrijd om God te vertrouwen en Zijn ambitie voor je leven te volgen. Dat is echte vrijheid!

Vraag: Is er een gebied in jouw leven waarin trots de kop opsteekt?

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

VOLWASSENEN

Behalve in samenkomsten en kernen, ontmoeten we elkaar in activiteiten zoals Men Only, 55+ en Open Huis.

Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

LEES MEER

55+

Volop in het leven - met leeftijdgenoten praten, delen, lachen, bidden en geloven – in een sfeer van openheid.

Elkaar opbouwen en bemoedigen op themamiddagen en tijdens de BBQ!

LEES MEER

Kernen

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER