Wat wij geloven

Wij geloven in één God, de Vader, die zoveel van alle mensen houdt dat Hij zijn zoon Jezus Christus naar ons gestuurd heeft. Jezus is de enige weg naar God. Hij is gekomen om het weer goed te maken tussen God en de mensen. Hij wil iedereen die dat wil herstellen naar zijn oorspronkelijke plan. En niet alleen ons, maar ook de hele schepping.

Daarom heeft Jezus Christus hier op aarde geleefd. Om ons bekend te maken met de Vader. Om ons een voorbeeld te geven van de bedoeling van dat oorspronkelijke plan. Om alles wat dat verhindert, uit de weg te ruimen. Daarom moest Hij aan het kruis sterven. Om de zonde die tussen God en ons mensen in staat, weg te nemen. Om alle machten die tegenwerken te overwinnen. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood, als bewijs dat God alles kan doen wat Hij beloofd heeft, dat Hij sterker is dan de dood - en op dezelfde wijze ons allemaal een nieuw leven kan geven, dat nooit meer ophoudt. Daarom is Hij naar de hemel gegaan, om ons, die bijeenkomen in zijn kerk, te helpen groeien in dit leven, naar zijn doel. En zijn hele schepping te herstellen.

Daarom is aan ons de Heilige Geest gegeven, om ons opnieuw te doen geboren worden tot kinderen van de Vader. Om ons te vernieuwen, doen groeien en te bekrachtigen om de wereld te dienen, zoals Jezus dat deed. We geloven in de bijzondere (bovennatuurlijke) gaven van de Geest, om zijn kerk op te bouwen.

We geloven in de kerk, als gemeenschap van kinderen van God de Vader, dienaren van Jezus Christus, en bekrachtigden door de Heilige Geest. Daarom komen we als gelovigen samen, om God te aanbidden, zijn woord te horen, elkaar op te bouwen - en Zijn wereld te dienen.

We onderschrijven de klassieke belijdenis van het geloof, door alle eeuwen heen, zoals verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea.
 

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

KERNEN

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER

De Zoete Inval

Samen lunchen, gezelligheid, spellen & voor jong & oud. Familie, buren & kenissen van harte uitgenodigd! Iedere 3e zondag om 12:00!

LEES MEER