Zorgen voor elkaar

Je bent niet alleen

Zorgen voor elkaar is een belangrijke christelijke opdracht. Daarom is omzien naar elkaar vanzelfsprekend in onze kerk.
Ook voor christenen kan het leven pijn doen. Daarom proberen wij steeds aandacht te schenken aan de gehele mens en bieden we diverse vormen van zorg.

De kernen

De kernen (huiskringen) zijn bij uitstek de plaats waar wij ons leven met elkaar delen en waar wij voor elkaar zorgen. De kernleden ondersteunen elkaar met gebed, bemoediging en praktische zorg.

Pastoraat & sociale hulp

Soms wordt een mens geconfronteerd met complexe en specifieke problemen. Als de problematiek de kernleider te boven gaat dan kan hij doorverwijzen naar het pastoraat of eventueel de sociale hulpverlening.

Ouderenzorg

In principe mag niemand in eenzaamheid leven of sterven, tenzij de persoon in kwestie dat zelf wil. Is er bij ouderen sprake van pastorale nood of ernstige ziekte, dan overleggen de diakenen voor ouderen en zorg, en schakelen zij, indien nodig, professionele instanties in.

Hulp bij schulden

Diep in de schulden en je komt er alleen niet meer uit? Jaap Bos, diaconaal werker, is een gepensioneerde jurist die meer dan 20 jaar ervaring heeft in de schuldsanering van mensen. Hij heeft zich gespecialiseerd in insolventierecht en geeft advies over het regelen van schulden, vanuit Bijbelse waarden en normen. Jaap wordt bijgestaan door Piet van Engen, diaconaal schuldhulpverlener met enkele jaren ervaring. Wat doet het team voor je?

  • Praktische hulp bieden & bemiddelen
  • De weg wijzen
  • Begeleiden

Elke dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 12:30 uur is er inloopspreekuur, gratis en ook voor mensen die geen lid zijn van onze kerk.

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

KERNEN

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER

De Zoete Inval

Samen lunchen, gezelligheid, spellen & voor jong & oud. Familie, buren & kenissen van harte uitgenodigd! Iedere 3e zondag om 12:00!

LEES MEER