Relatieprincipe 2: Heb lief zoals Jezus jou liefheeft.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.’ JOHANNES 13:34 HSV

Dag 8 • De onmogelijke uitdaging. 

Jezus geeft ons in bovenstaande tekst een nieuw gebod.
Als Jezus zegt ‘elkaar’ dan bedoelt Hij alle mensen die besloten hebben Hem te volgen. Hen moet je liefhebben zoals Jezus jou liefheeft. Jezus legt de lat heel hoog. Dat doet Hij met opzet. Zodat je gelijk weet dat je dit niet uit eigen kracht kunt. Je moet dus op Hem vertrouwen en je kracht bij Hem zoeken. En niet een beetje maar vol overgave. Hoe gaan we dit doen? Daar gaat het de komende dagen over.

Vraag: Waarom is het niet genoeg om je uiterste best te doen?

Dag 9 • De kracht van Jezus gebod.

Jezus geeft ons geen gebod om liefde te voelen. Hij gebiedt ons om te handelen met liefde. Gevoelens kun je niet dwingen, daden wel.
Als als we alleen maar dingen zouden doen waar we zin in hebben dan zou er niet veel gebeuren. Jezus had ook geen zin om aan het kruis te sterven. Integendeel, hij bad zelfs: “Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg “. Jezus was eerlijk over zijn gevoelens maar Hij zei toch: “Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt, gebeuren “. Dit soort liefde kan alleen maar van God komen. Gevoelens maken zeker deel uit van liefde maar ze hebben niet de beslissende stem in wat je doet.

Soms is het moeilijk om te volharden in liefde. Je zou het graag op willen geven. Maar ik wil je bemoedigen: geef niet op! Geef mensen niet op! Geef het bidden voor hen niet op! God doet zoveel meer door je gebeden dan je kunt zien. Geef ook Gods beloften niet op. Je hebt zoveel dromen die gebaseerd zijn op Gods beloften; geef die dromen niet op.

GALATEN 6:9 BB Laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we [daarvan de zegen] oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten!’

Vraag: Is er iemand voor je geen liefde voelt terwijl ik die persoon wel lief moet hebben? Wat kun je gaan doen om liefde te betonen?

Dag 10 • De kracht van het nieuwe.

Jezus introduceert een nieuwe manier om dingen te doen. Niet vanuit de traditionele gewoontes maar in afhankelijkheid van God, net zoals Hijzelf leefde. 

De oude geboden waren gebaseerd op geschreven regels; het nieuwe gebod is gebaseerd op een levend voorbeeld: Jezus Christus. De oude geboden zetten aan tot angst voor het oordeel. Het nieuwe gebod zet aan tot liefde. 1 JOHANNES 4:18 BB: ‘Als je zeker weet dat God van je houdt en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang voor Hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. Als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde.’

Veel in ons leven bestaat uit routine. Als je liefde niet toestaat om een deel van je dagelijkse leven te worden, zal de liefde het grootste deel van je dag ontbreken. Stop daarom weer liefde in de dingen die routine geworden zijn. OPENBARING 2:5 BB‘….Jullie moeten veranderen en weer dezelfde dingen gaan doen als in het begin...’

Jezus wil dat je teruggaat naar hoe het was in het begin. Misschien is het moeilijk maar God zal je nooit opdragen iets te doen waarvoor Hij je niet de kracht geeft.

Vraag: Welke liefde mag jij door God laten vernieuwen? 

Dag 11 • Gevoelens zijn belangrijk!

Als je kijkt naar het leven van Jezus zie je een man vol emoties. We lezen van Zijn medelijden met mensen (MATTEÜS 9:35-38), Zijn huilen bij het graf van Lazarus (JOHANNES 11:1-44), Zijn boosheid in de tempel (JOHANNES 2:13-25), Zijn angst in de Hof van Gethsemane (MATTEÜS 26:36-46).

Jezus groeide op in een cultuur waar men openlijk emoties liet zien. Hij nam emoties zeer serieus en Hij leert ons hetzelfde te doen. We moeten het belang van onze gevoelens onderkennen. Ze hebben invloed op ons leven. 

Het wegstoppen van gevoelens maakt dat ze een macht over je krijgen zoals God het nooit bedoeld heeft. Gevoelens kunnen je aanmoedigen om het goede te doen maar gevoelens kunnen je ook laten ontsporen. Alleen als je inziet hoe belangrijk je gevoelens zijn, kun je beginnen te handelen op een manier die ervoor zorgt dat die gevoelens niet de overhand krijgen in je leven.

Vraag: Is er een gevoel in je leven dat je nog geen aandacht gegeven hebt?

Dag 12 • Handel meteen, handel radicaal.

Wij zijn vaak geneigd om gevoelens te excuseren, te koesteren of te negeren. Het gevolg kan zijn dat ze steeds sterker worden. Ze kunnen aan je gaan knagen en zelfs destructief worden. Als je emoties op gaat kroppen, kunnen ze je uiteindelijk aanzetten tot daden die relaties verscheuren.

Jezus zegt dat je emoties serieus moet nemen en ernaar moet handelen. Zie MATTEÜS 5:23-24 BB Stel dat je God een offer gaat brengen. En stel dat je je onderweg opeens herinnert dat er iemand kwaad op je is, omdat je hem iets gedaan hebt. Laat dan je offer bij het altaar staan en ga het eerst goedmaken. Kom daarna pas je offer brengen.’
Jezus zegt hier: ‘Doe het eerst! Niet later, maar nu!’ Relaties zijn zo belangrijk dat je ze prioriteit moet geven. 

Wat je in je hart toelaat beïnvloedt elke relatie. Daarom is Jezus zo streng in de Bergrede (MATTEÜS 5). We zijn vaak geneigd de makkelijkste weg te kiezen maar Jezus zegt: Als je weet dat iets verkeerd is moet je er radicaal mee breken. Een beetje zonde leidt tot meer zonde, een beetje boosheid leidt tot meer boosheid, een beetje zelfmedelijden leidt tot meer zelfmedelijden…

Je kunt niet zomaar veranderen wat je voelt. Maar als je weet waar het vandaan komt kun je iets doen aan de oorzaak. Wees radicaal en doe wat je kunt doen. Want als de omstandigheden veranderen zullen je gevoelens ook veranderen.

Vraag: Is er in jouw leven iets wat jij (eigenlijk vandaag nog) moet goedmaken of opruimen?

Dag 13 • Kies voor verbondenheid, kies voor vergeven.

Veel van wat wij liefde noemen is eigenlijk verkapte zelfzucht. We houden van iemand omdat…. en dan volgt er iets wat voor ons belangrijk is. Jezus roept ons op tot een hogere soort liefde. Hij is daarin zelf ons voorbeeld. EFEZIËRS 4:32 BB Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven.’

1. Liefde kiest voor verbondenheid.
Echte verbondenheid kan echter niet afgedwongen of ingeroosterd worden. Je kunt alleen werkelijk liefhebben als je van harte je tijd met andere mensen doorbrengt. En je moet het lef hebben om persoonlijke dingen te durven delen.

2. Liefde kiest voor vergeven.
Laat bitterheid en wraakgevoelens los. Door bitterheid blijft pijn uit het verleden je telkens weer kwellen en dat werkt door in al je andere relaties, ook in je relatie met God. Vergeving is Gods geschenk aan ons. Neem dit geschenk aan en laat je erdoor reinigen. Vervolgens mag je het doorgeven aan anderen. Een mooi voorbeeld wat Jezus hiervan geeft kun je lezen in MATTEÜS 18: 32-35

Vraag: Wat kun jij doen om meer verbondenheid met andere mensen te ontwikkelen? Is er iets in jouw leven wat jij nog niet vergeven hebt en wat die verbondenheid misschien in de weg staat? 

Dag 14 • Kies voor aanvaarding, kies voor opoffering.

Gisteren hebben we nagedacht over het feit dat ‘liefhebben zoals Jezus liefheeft’ betekent dat je de keuze maakt om met mensen verbonden te zijn en om te vergeven. Vandaag richten we ons op twee andere uitdagingen: 

1. Liefde kiest ervoor om elkaar te aanvaarden. 
ROMEINEN15:7HTBAanvaard elkaar dus net zoals Christus ons allen aanvaard heeft. Dat is tot eer van God.’ Zonder mensen om je heen die anders zijn dan jij, zul je nooit werkelijk groeien. De sterkste relaties zijn vaak de relaties tussen mensen die totaal verschillend zijn maar die geleerd hebben dat het oké is als andere mensen anders denken, voelen en reageren als zij. 

2. Liefde kiest voor opoffering. 
JOHANNES 3:16 HTB Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders.’ Ware liefde brengt offers, vaak dagelijks offers. Je geeft jouw verlangen op en doet wat het beste is voor de ander. Misschien komt nooit iemand het te weten maar zelf weet je wat je gedaan hebt als reactie op Jezus’ liefde voor jou. Vaak hebben die offers te maken met geduldig zijn, kleine dingen doen voor elkaar, niet jaloers zijn, eigenbelang even opzij zetten, niet opgeven… Een mooie beschrijving daarvan vind je in 1 KORINTIËRS  13:4-7 HTB De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.’

Vraag: Aan wie mag jij op deze manier liefde geven?

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

VOLWASSENEN

Behalve in samenkomsten en kernen, ontmoeten we elkaar in activiteiten zoals Men Only, 55+ en Open Huis.

Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

LEES MEER

55+

Volop in het leven - met leeftijdgenoten praten, delen, lachen, bidden en geloven – in een sfeer van openheid.

Elkaar opbouwen en bemoedigen op themamiddagen en tijdens de BBQ!

LEES MEER

Kernen

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER