Relatieprincipe 6: behandel anderen zoals je wilt dat zij jou behandelen

LUKAS 6:31 BB ‘Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden.’

Dag 36 • De grote vraag.

Anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Het is de Gulden Regel die levens kan veranderen. Toch zit er ook een grote vraag in verborgen. Want hoe wil jij graag behandeld worden? Dit heeft te maken met je behoeften. Het is goed om daar over na te denken zodat je ook weet wat je kunt geven.

In de praktijk is dit best heel moeilijk. We hebben zelf vaak andere spelregels bedacht, b.v.: 

  • de regel van wederkerigheid: wat jij doet voor mij, doe ik ook voor jou
  • de afketsregel: zoals je zelf behandeld bent, behandel je ook andere mensen; je reageert jezelf af op anderen
  • de regel met verborgen motieven: je doet iets voor een ander om er zelf beter van te worden
  • de wie is aan de beurt-regel; je wacht af omdat je vindt dat de ander aan de beurt is om de eerste stap te zetten

Door allerlei redenen kunnen onze relaties in een impasse raken. Hoe kunnen we uit die impasse komen?
De Gulden Regel vraagt dat je onzelfzuchtig gaat handelen. Daarvoor moet je hart veranderen. Door onzelfzuchtig handelen kunnen relaties gaan groeien. Als je dit moeilijk vindt begin dan God te danken voor de ander. Op die manier word je hart langzamerhand geopend om in de behoefte van de ander te kunnen voorzien.

Vraag: voor wie kan jij God danken, zodat je weer initiatief kunt nemen om aan zijn of haar behoefte tegemoet te komen?

Dag 37 • Liefde offert zich op.

De Gulden Regel is een beeld van de ware aard van liefde. Liefde vraagt geen wederdienst; liefde offert zich op. Liefde geeft zichzelf zonder te wachten op de liefde van de ander. Uit onszelf hebben we niet de kracht om op die manier lief te hebben. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan de woorden van Jezus uit LUKAS 18:27 BB ‘Hij zei tegen hen: "Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk."’

Jezus moedigt ons aan om te vertrouwen op Hem. Hij kan ons het soort liefde geven dat we zelf niet op kunnen brengen. Hij gaf ons ook het voorbeeld en dat voegt een nieuwe dimensie toe. We moeten niet alleen nadenken over hoe we zelf behandeld willen worden maar ook kijken naar hoe God mensen behandelt. 

Het leven van Jezus laat ons zien dat ‘liefhebben zoals Jezus liefhad’ het soort liefde is dat de wereld zal veranderen. En Jezus zal ons de kracht geven die we nodig hebben om anderen te behandelen zoals God ons behandelt. Het is aan ons om te besluiten de eerste stap op die weg te zetten. Laat je niet weerhouden door angst of onzekerheid. Als je nooit de eerste stap zet, zul je nooit ervaren hoeveel groter Zijn liefde werkelijk is.

Vraag: wat weerhoudt jou om die eerste stap te zetten? 

Dag 38 • Heb je vijanden lief.

Het eerste en grote gebod is: God liefhebben. Het tweede gebod is: je naaste liefhebben. Het nieuwe gebod is: elkaar liefhebben, zelfs je vijanden! Je vijanden liefhebben maakt de cirkel van je liefde wijder. En wat houdt dat in? Jezus zei in LUKAS 6:35 HTBWeet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen.’

Voor Jezus zijn relaties belangrijker dan bezittingen en eer. Daarom leert Hij ons om geen wraak te nemen, als je bv een beledigende klap op je wang krijgt. En als iemand je iets af wil nemen, geef het hem dan. Of als iemand vraagt of je iets voor hem wil dragen, loop dan een extra mijl met iemand mee, MATTEÜS 5:38-42. Deze praktische liefde vraagt veel moed. 

Jezus laat ons zien dat wij zelfs met onze vijanden een relatie hebben. De enige manier om onze vijanden te overwinnen is door goed te doen. Het is ook de enige manier om onze geestelijke waardigheid te behouden in een moeilijke situatie. Als je besluit om op deze manier lief te hebben, is dat een keuze om te zijn zoals God, zie LUKAS 6:35, ‘Nee, houd van je vijanden en wees goed voor hen. Leen iets uit zonder te verwachten dat je het terug zal krijgen. Dan zul je een grote beloning krijgen en een kind van de Allerhoogste God zijn. Want Hij is óók goed voor de ondankbare en slechte mensen.’

God had ons ook lief toen wij nog vijanden waren, zie ROMEINEN 5:8 HTB. ‘Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’

Vraag: Heb je God om kracht gevraagd zodat je liefdevol kunt reageren op iemand die jou lelijk behandeld?

Dag 39 • Vergeet het ideaal, ga voor de realiteit.

Het gaat ons zelf niet lukken om onze relaties goed te onderhouden. Laat daarom je ideaalbeeld los. Het kan zomaar een afgod worden die je wilt dienen en waar je vervolgens gefrustreerd over raakt omdat het niet lukt.

Laat je ideaalbeeld los en geef je gewone, echte leven aan God. God wil door ons heen werken en geweldige dingen doen in onze relaties. Vraag Hem jou te helpen om op een nieuwe manier lief te hebben. Bedenk daarbij dat kleine veranderingen al een gigantisch verschil kunnen maken. De omstandigheden van je leven zijn niet volmaakt. Jij bent niet volmaakt. De mensen van wie je houdt zijn niet volmaakt. Maar God is wel volmaakt. Richt je op Hem en weidt je leven aan Hem toe. ROMEINEN 12:1 HTBIk zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.’

Vraag: Is er een ideaalbeeld dat jou afhoudt van de grote dingen die God in jouw leven en jouw relaties wil doen?

Dag 40 • De relatie principes van Jezus.

De afgelopen 40 dagen zijn we met Jezus meegelopen en hebben we ons gericht op wat wij van Hem kunnen leren over relaties. We hebben gezien hoe Jezus prioriteit geeft aan relaties. Hij sprak vanuit Zijn hart tot alle mensen die Hij ontmoette. Hij maakte de waarheid die Hij leerde duidelijk door voorbeelden. Hijzelf stond model voor de ware aard van opofferende liefde, door Zijn vijanden lief te hebben en Zichzelf voor ons te geven aan het kruis.

Nog even op een rijtje welke principes we besproken hebben:

  • Hecht de grootste waarde aan relaties.
  • Heb lief zoals Jezus jou liefheeft.
  • Communiceer vanuit het hart.
  • Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden.
  • Het belangrijkst zijn de dienaren.
  • Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen.

Als wij proberen zo lief te hebben merken we al snel dat we tekortschieten. Echter, wees niet te snel ontmoedigd! Bedenk dat groeitijd nodig heeft en verschillende stadia kent; je moet kruipen voor je loopt en lopen voor je kunt rennen. En zelfs wanneer je je tempo bereikt hebt, zul je merken dat je nog wel eens struikelt. 

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Je mag Jezus vragen om kracht. Hij wil jou helpen!

Gebed: Jezus, uit eigen kracht kan ik niet op deze manier liefhebben! Laat mij zien hoe het moet, en geeft U mij dan de kracht ervoor. Ik heb meer nodig dan Uw voorbeeld; ik heb Uw kracht nodig. Ik vraag U nederig om Uw kracht. Heer, ik wil liefhebben zoals liefhebt. Hoe onmogelijk die droom ook lijkt en hoe hoog dat doel ook is, ik wil de rest van mijn leven toewijden aan het najagen daarvan. Ik wil zijn zoals U, Jezus. Ik wil liefhebben zoals U, Jezus. Ik dank U vanuit het diepst van mijn ziel dat U mij liefhebt. Amen.

Eindhoven, 20 september 2021
Tjitske van Barneveld

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

VOLWASSENEN

Behalve in samenkomsten en kernen, ontmoeten we elkaar in activiteiten zoals Men Only, 55+ en Open Huis.

Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

LEES MEER

55+

Volop in het leven - met leeftijdgenoten praten, delen, lachen, bidden en geloven – in een sfeer van openheid.

Elkaar opbouwen en bemoedigen op themamiddagen en tijdens de BBQ!

LEES MEER

Kernen

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER