Relatieprincipe 1: Hecht de grootste waarde aan relaties

MARKUS 12:29-31 HSV
'En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is een. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.'

Dag 1 • Er is niets belangrijker dan relaties.

Relaties zijn complex. Ze bevatten mooie dingen maar ook pijnlijke dingen. Soms geven ze veel vreugde, soms veel verdriet. Jezus weet dit allemaal. Hij wil met ons een relatie aan gaan die al onze andere relaties zal beïnvloeden. Hij wil ons laten zien hoe we kunnen genieten van een nieuwe manier van omgaan met God en andere mensen.

De eerste regel die Hij geeft is deze: ‘Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.' De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: 'Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.' Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee." MARKUS 12:30-31 BB

Eigenlijk zegt Hij hier: Er is niets belangrijker dan relaties! Een leven zonder relaties is een leeg leven. Alles op deze aarde gaat voorbij, alleen relaties blijven. Daarom: Hecht de grootste waarde aan relaties!

Vraag: Waar liggen jouw prioriteiten?

Dag 2 • Het aantrekkelijke van minder belangrijke dingen.

Waarde hechten aan relaties. We weten het wel maar we gedragen ons er vaak niet naar. We laten ons vaak afleiden door andere dingen.
Verandering kan alleen maar plaatsvinden als je andere keuzes gaat maken, andere prioriteiten gaat stellen en daarnaar gaat handelen. 

Twee voorbeelden waardoor we ons vaak laten afleiden: geld en werk, zie MATTEÜS 6:24-33

Hier leert Jezus ons een aantal belangrijke principes: 

 • Je kan nooit twee heren dienen. Want je zal altijd meer van de een dan van de ander houden. Daarom moet je keuzes maken.
 • Geld en bezit geven geen blijvende vreugde. Je wilt altijd meer en het is nooit genoeg.
 • Als je de relatie met God en mensen voorrang wil geven zul je er op moeten vertrouwen dat God voor je zorgt.
 • Relaties zijn belangrijker dan taken. Jezus nam altijd tijd voor mensen. Hij liet Zich niet opjagen. Denk bv aan de bloedvloeiende vrouw en Jezus' aandacht voor de kinderen.

Het verlangen om grote dingen te doen voor God kan zomaar zelfzucht worden, een verlangen om je eigen ego te strelen. Een gezonde relatie met God en andere mensen voorkomt dat onze toewijding aan dingen en taken uit balans raakt.

Vraag: Hoe belangrijk zijn ‘tijd en geld’ voor jou?

Dag 3 • Heb God lief met heel je hart.

Kennis van Gods principes kan jouw leven niet veranderen. De kracht om te veranderen begint met geloof en daarna handelen vanuit dat geloof. Als Jezus spreekt over het liefhebben van God zegt Hij in Marcus 12:30 ‘Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en heel je kracht.

 • Je hart is daar waar je voelt. 
 • Je ziel is daar waar je beslissingen neemt. 
 • Je verstand is daar waar je denkt. 
 • Je kracht is daar waar je je gevoelens, beslissingen en gedachten omzet in daden. 

Zonder concrete actiepunten zal er niets veranderen. Daarom hier een actiepunt: Volg het voorbeeld van David zoals we kunnen lezen in zijn psalmen. Spreek hardop met God over:

 • Je gevoelens 
 • Je zwakheden
 • Zijn kracht
 • Je angsten
 • Je verlangens
 • Je zonden
 • Wie Hij voor jou is

Vraag: Vertel jij God wat je voelt of wat je denkt dat Hij wil horen?

Dag 4 • Heb God lief met heel je ziel.

Je ziel is een plek die je niet aan kunt wijzen. Je ziel is de persoonlijkheid die je van God gekregen hebt met wensen en passies en de wil om beslissingen te nemen. Om God met heel je ziel lief te hebben, moet je Hem hartstochtelijk zoeken, alsof je iets heel belangrijks kwijt bent. Neem als voorbeeld de gelijkenis van de zoekgeraakte die Jezus vertelde in Lucas 15 ‘[ Jezus zei: ] "En stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft en er één kwijtraakt. Dan zal ze een olielamp aandoen, het hele huis vegen en overal goed zoeken tot ze hem gevonden heeft. Als ze hem heeft gevonden, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt tegen hen: 'Kom, ik geef een feest! Want de munt die ik was kwijtgeraakt, heb ik weer gevonden.' Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil."’ LUKAS 15:8-10 BB

God heeft jou uniek gemaakt en de liefde die jij Hem kan geven is ook uniek. Niemand kan dat op dezelfde manier als jij. Als je andere mensen gaat imiteren raakt je ziel gewond en verlies je een stukje van jouw persoonlijkheid. 

Het grootste voorbeeld van God liefhebben met heel je ziel, vond plaats in de tuin van Gethsemane toen Jezus zei: ‘Laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt, gebeuren.’ Jezus zette alles wat Hij graag had gewild opzij om datgene te doen wat de Vader Hem had opgedragen. 
Het kan gemakkelijk een gewoonte worden om God lief te hebben met een deel van je ziel in plaats van met heel je ziel. Dan is het moeilijk om het gebed van Jezus te bidden. Begin dan met: ‘God, ik wil Uw wil, maar ik wil ook mijn eigen wil. Wilt U mij leren U lief te hebben met heel mijn ziel?’

Vraag: Zijn er delen in jouw ziel die jij nog niet aan God hebt toegewijd?

Dag 5 • Heb God lief met heel je verstand en heel je kracht.

Onze gedachten richten op God is gemakkelijk te begrijpen maar moeilijker om uit te voeren. Er is vaak veel wat ons afleidt of in verleiding brengt.

Om God lief te kunnen hebben met heel je verstand moet je Gods woorden in je gedachten prenten. De waarheid van het Woord van God heeft alle macht om het kanaal van je denken te veranderen. Een belangrijke Bijbeltekst hierbij is ‘En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is.’ FILIPPENZEN 4:8 BB

Deze tekst wijst ons de richting waarin we ons denken moeten leiden. Want we kunnen keuzes maken in ons denken en leren te focussen op het goede. De tekst zegt niet voor niks: ‘richt je gedachten op…’ Het resultaat van je gedachten richten op God is dat je vrede vindt bij Hem. Deze vrede mag je uitdelen om je heen. Met al je kracht! Vertrouw erop dat Hij alles kan en door jou heen wil werken. In jezelf ben je zwak maar door Hem ben je krachtig!

Vraag: Waar zijn jouw gedachten de laatste tijd opgericht? Wanneer heb je voor het laatst aan God gevraagd om jou kracht te geven toen je je zwak voelde?

Dag 6 • Heb iedereen lief als je naaste. 

We kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10 vers 25-37). Een belangrijke les. Het is een gelijkenis die laat zien: 

 1. De waarde van het liefhebben van iedereen.
 2. De waarde van het liefhebben van iemand.

Het eerste betekent dat er niemand buiten de grenzen van mijn liefde valt. Het tweede betekent dat ik alleen liefde kan tonen aan degene bij wie ik nu ben. 

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan leert ons dat de reikwijdte van onze liefde onbeperkt moet zijn. Wij zijn echter geneigd onze liefde te beperken, vaak door verschillen en angsten.

Liefhebben is altijd een risico. Het maakt je kwetsbaar. Maar als wij weigeren lief te hebben zal er bitterheid en leegheid in ons hart groeien. En als wij de reikwijdte van onze liefde beperken, raken we verwijderd van de liefde die God geeft. 

Liefhebben zoals Jezus deed kunnen we niet uit eigen kracht. Maar we mogen leunen op Hem. Mensen kunnen ons teleurstellen maar Jezus zal het nooit laten afweten.

Vraag: Voor wie moet jij het risico nemen om lief te hebben?

Dag 7 • Heb iemand lief als je naaste.

Jezus is onze leraar en ons voorbeeld. Hij leert ons iedereen lief te hebben. Maar we zijn beperkt. Tijdens zijn leven op aarde, in zijn aardse lichaam, kon Jezus ook maar op een plaats tegelijk zijn. Hij betoonde Zijn liefde als de gelegenheid zich voordeed. Tijdens Zijn normale dagelijkse patroon.

Jezus voorbeeld volgen betekent de keuze maken om lief te hebben bij de gelegenheden die zich elke dag voordoen. We mogen daarbij vertrouwen op de grootheid van God dat Hij de juiste mensen op ons pad brengt.

Vergeet daarbij niet dat Jezus Zich ook geregeld terugtrok om bij de Vader te zijn. ‘Maar Hij vertrok naar een eenzame plaats, om te bidden.’ LUKAS 5:16 BB

Als je gezonde relaties wilt hebben, zul je tijd alleen met God moeten doorbrengen. Dat zal elke relatie in je leven sterker maken.

Jezus hecht veel waarde aan Zijn relatie met ons. Hij is er voor aan het kruis gestorven. Het toppunt van liefde.‘Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet.’ JOHANNES 15:13 BB 

Die liefde van Jezus is een van de grootste motivaties voor ons om sterkere relaties na te streven.

Lieve broeders en zusters, als God zóveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden.’ 1 JOHANNES 4:11 BB

Vraag: Hoe kun jij vandaag Gods liefde laten zien aan iemand in jouw omgeving?

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

VOLWASSENEN

Behalve in samenkomsten en kernen, ontmoeten we elkaar in activiteiten zoals Men Only, 55+ en Open Huis.

Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

LEES MEER

55+

Volop in het leven - met leeftijdgenoten praten, delen, lachen, bidden en geloven – in een sfeer van openheid.

Elkaar opbouwen en bemoedigen op themamiddagen en tijdens de BBQ!

LEES MEER

Kernen

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER