Inleiding

Ieder mens heeft een belangrijkste waarde in het leven, ook al ben je je er niet altijd van bewust. Als je beslissingen moet nemen zal die belangrijkste waarde onbewust een rol spelen in de keuzes die je maakt.

De belangrijkste waarde van God is LIEFDE. Liefhebben is les één die God ons hier op aarde wil leren.

MATTEÜS 22:37-39 HSV ‘Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’

JAKOBUS 2:8 HSV ‘Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.’

1 PETRUS4:8 HSV Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.’

Het leven is de school van de liefde. Hoe meer we leren oprecht lief te hebben, hoe meer we zullen gaan lijken op Jezus. Maar dat lukt ons niet in ons eentje. We hebben Jezus nodig als Leermeester! Hij kan ons het soort liefde leren dat geneest, herstelt en relaties versterkt. We hebben elkaar nodig om die liefde te praktiseren. En alleen Jezus kan ons de kracht geven om op die manier lief te hebben. 

Hoe overbrug je de kloof tussen de praktijk van alledag en het gebod dat Jezus geeft in JOHANNES 13:34 HSV ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.’

Als je ergens een probleem mee hebt heb je een deskundige nodig om het probleem op te lossen. De beste deskundige op het gebied van relaties is Jezus. 

Er zijn zes principes die steeds terugkomen. Deze principes zijn de kern van het onderwijs van Jezus en Zijn voorbeeld. De komende 40 dagen gaan we die 6 principes nader bekijken.

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

KERNEN

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER

De Zoete Inval

Samen lunchen, gezelligheid, spellen & voor jong & oud. Familie, buren & kenissen van harte uitgenodigd! Iedere 3e zondag om 12:00!

LEES MEER