Wat wij geloven - Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijd, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, van hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen gemaakt zijn. Die voor ons mensen, uit de hemel is gekomen, mens als ons is geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Hij heeft voor ons geleden, is gekruisigd en begraven -  en op de derde dag opgestaan, zoals voorspeld in de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben.

Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is, levend maakt, mensen opnieuw geboren doet worden en toerust tot dienstbetoon in het koninkrijk van Jezus. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de apostelen en profeten, zoals geschreven in de bijbel.

Wij geloven in de heilige, algemene en apostolische kerk – Jezus’ lichaam op aarde, om zijn werken te doen en opdracht te vervullen.

We geloven in een doop in water tot vergeving van de zonden – en een doop in de Geest tot een nieuw leven.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
 

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

VOLWASSENEN

Behalve in samenkomsten en kernen, ontmoeten we elkaar in activiteiten zoals Men Only, 55+ en Open Huis.

Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

LEES MEER

55+

Volop in het leven - met leeftijdgenoten praten, delen, lachen, bidden en geloven – in een sfeer van openheid.

Elkaar opbouwen en bemoedigen op themamiddagen en tijdens de BBQ!

LEES MEER

Kernen

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER