Evenementen

Week van gebed

Zondag 21-zondag 28 januari 2018

Recht door zee is het thema voor de Week van Gebed van 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.

Weekvangebed

  • Weekvangebed poster2018
  • Woensdag 24 januari 2018
    • 20:00 — 21:30
    • In De Fontein
    • Na afloop is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap