Hulp bij schulden

Diep in de schulden en wat nu…

Diep in de schulden en je komt er alleen niet meer uit?

Jaap Bos Jaap Bos, diaconaal werker, is een gepensioneerde jurist die meer dan tien jaar ervaring heeft in de schuldsanering van mensen. Hij heeft zich gespecialiseerd in insolventierecht en geeft advies over het regelen van schulden, vanuit bijbelse waarden en normen. Jaap is ook docent van de cursus Eerste Hulp bij Schulden.

Wat doet het team voor je?

 • Praktische hulp bieden & bemiddelen

  • Praktische hulp aanvragen bij de Stichting Present
  • Een wekelijkse voedselbankpakket aanvragen als je diep in de schulden zit.
  • Bemiddelen bij het gemeentelijke noodfonds (SMH) om een bijdrage (renteloze lening of gift) om woningontruiming of energieafsluiting te voorkomen.
  • Bemiddelen bij deurwaarders tijdens de wachttijden van de reguliere hulp.
  • Crisismaatregelen nemen ter overbrugging van wachttijden bij de reguliere hulp.
  • Een budgetteringscursus geven: bijbels rentmeesterschap (7 avonden)
  • Helpen bij het op orde brengen van de thuisadministratie.
 • De weg wijzen

  • De weg wijzen bij de gemeentelijke schulddienstverlening (GKB stadskantoor)
  • De weg wijzen bij de schuldhulpverlening van maatschappelijk werk (Welzijn).
  • De weg wijzen bij het werkplein van de uitkeringsinstantie UWV.
  • Verwijzen naar een particulier bureau voor christelijke schuldhulpverlening.
 • Begeleiden

  • Begeleiden tijdens het gehele proces van schuldsanering
  • Begeleiden bij de rechtbank bij een aanvraag wettelijke schuldsanering
  • Begeleiden bij hoger beroep in geval van afwijzing van de saneringsaanvraag
  • Begeleiden bij het overleven na een saneringsbeëindiging zonder schone lei.
 • Help button
 • Inloopspreekuur

 • Diep in de schulden en je komt er alleen niet meer uit? Gratis hulp zonder afspraak, ook voor mensen die geen lid zijn van onze kerk.
 • Elke donderdagmiddag van 12:00 tot 14:30 in De Fontein

 • Vragen over hulpverlening
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap