God is beschikbaar 24/7

Bidden is een conversatie

Gebed is een conversatie met God. Zoals een goed gesprek met vrienden ons dichter bij elkaar brengt, zo verdiept het gebed onze relatie met God en schept intimiteit.

Groepsgebed Wanneer we bidden, delen we onze gedachten, zorgen en verlangens met God, onze hemelse Vader, die in staat is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.

Samen bidden in onze kerk

 • Gebedsgroepen

  • Gebed vindt natuurlijk plaats bij ieder gemeentelid persoonlijk als individue en/of in gezinsverband. Daarnaast organiseren wij gebed waarbij we samen in groepen bidden. Dit gebeurt voornamelijk in de kernen (huiskringen). Naast de kernen zijn er gebedsgroepen voor mensen die heel graag voor anderen bidden en voor een specifiek doel bij elkaar komen.
 • Gebedsteams

  • Na de samenkomsten op zondag zijn er gebedsteams van ieder twee personen die vooraan in de zaal staan en bidden voor mensen die daarom vragen. Zij kunnen zonodig doorverwijzen naar de kernleider waartoe men behoort of adviseren dat de vrager contact legt met het pastoraat van de gemeente als het om een complex probleem gaat.
 • Gebedssecretariaat

  • Ons gebedssecretariaat zorgt ervoor dat het georganiseerde gebed in onze gemeente goed gecoördineerd wordt. Hier komen gebedspunten bij elkaar die vanuit de kernen en gebedsgroepen doorgegeven worden. Ook de gebedsverzoeken die via deze website binnenkomen gaan naar het gebedssecretariaat.
 • Gebedsstation Eindhoven

  • In Eindhoven komen we sinds de zomer van 2000 met een groep mensen uit verschillende kerken samen om te bidden voor onze stad en haar inwoners. Lees meer over het Eindhovens Gebedsstation.
 • Samen bidden
 • Bid en laat het piekeren aan God over.
 • (Maarten Luther)

 • Ik wil meedoen
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap