Specifieke & complexe problemen

Pastoraat

Leden kunnen met specifieke of complexe problemen terecht bij een team van professionele en semi-professionele pastorale medewerkers.

Wat doet een pastorale medewerker voor je?

 • Biedt een luisterend oor
 • Biedt hulp bij geloofsvragen en geestelijke zorg
 • Begeleidt je bij het zoeken naar persoonlijke oplossingen
 • Geeft advies bij allerlei praktische zaken
 • Adviseert je over verslaving of geestelijke gebondenheid
 • Bidt met je voor je problemen
 • Verwijst je zonodig door naar reguliere hulpverlening
 • Elkaar helpen
 • Persoonlijke zorg
 • Intensieve begeleiding
 • Voor korte of lange tijd
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap