Omzien en meeleven

Geestelijke en praktische zorg

Huiskringen

De kernen (huiskringen) zijn bij uitstek de plaats waar wij ons leven met elkaar delen en waar wij voor elkaar zorgen. De kernleden ondersteunen elkaar met gebed, bemoediging en praktische zorg.

Pastoraat & Sociale Hulp

Soms wordt een mens geconfronteerd met complexe en specifieke problemen. Als de problematiek de kernleider te boven gaat dan kan hij doorverwijzen naar het pastoraat of eventueel de sociale hulpverlening.

Ouderenzorg

In principe mag niemand in eenzaamheid leven of sterven, tenzij de persoon in kwestie dat zelf wil. Is er bij ouderen sprake van pastorale nood of ernstige ziekte dan overleggen de diaken voor ouderen en de pastor en schakelen zij indien nodig professionele instanties in.

  • Kernleden in gesprek
  • Kern-bijeenkomsten
    • Woensdag 20:00-21:30
    • Dinsdag 10:00-12:00
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap