Een kind opdragen aan God

Een kind krijgen is een bijzondere gebeurtenis voor ouders. Bij gelovige ouders geeft dit vaak het verlangen om God voor dit geschenk te danken, het kind aan Hem op te dragen en Gods zegen voor het kind te zoeken. Het geloof dat ze zelf hebben, willen ze graag doorgeven aan de volgende generatie. Voor de opvoeding van het kind zoeken ze leiding van de Goede Herder om het op een goede manier op zijn/haar weg te kunnen begeleiden.

Mijn kind opdragen

  • Neem op tijd contact op met een oudste om bijzondere wensen te bespreken en om vragen te stellen.
  • Het kind wordt op een vastgelegde zondagochtend voorgesteld aan de gemeente en opgedragen.
  • De zondagschool verwelkomt het kind.
  • Peuter en baby
  • Peuters, kleuters, kinderen
  • We dragen ook oudere kinderen (tot 12 jaar) op.

  • Folder: Een kind opdragen

  • Eerst volgende mogelijkheid om je kind op te dragen is:
    nog niet gepland
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap