Hier komen wij vandaan

Het ontstaan van de gemeente de Lichtstad is een proces geweest, dat is gestart in 1963. Enkele leden van de Hervormde kerk in Geldrop waren op het spoor gekomen van, voor hen, nieuwe verrassende inzichten en ervaringen in het christelijk geloofsleven. Zij startten aan huis een bijbelkring om samen de bijbel op deze zaken na te slaan.

 • Krachtige getuigenis

  Zij ontdekten dat je wedergeboorte echt kon ervaren in een nieuw leven in Christus. Dat vervulling met de Heilige Geest een door God gegeven zegening was, die je met vreugde mocht aanvaarden. De gaven van de Geest gingen weer functioneren in een krachtig getuigenis, profetie, spreken in tongen en genezing van zieken en bevrijding van gebondenen. Doop op grond van persoonlijk geloof werd als bijbels patroon herkend.
 • Snelle ontwikkeling

  De wekelijkse bijbelstudie-avond op vrijdag ontwikkelde zich zo snel, dat al gauw een grotere zaal moest worden gezocht, waarvoor men uiteindelijk terechtkwam in de Doopsgezinde kerk aan de Jan Luykenstraat; voor veel oudgedienden een herinnering aan openbaring en genade van God. En bovendien een oergezellige en intieme plaats. In die tijd, waarin ook met veel inzet en enthousiasme de eerste tent-evangelisaties in de stad werden gehouden, bleef ieder lid actief in zijn eigen kerk, waar men dan ook zondags de diensten bezocht.
 • Samenkomen op zondag

  Toch waren de geboorteweeën van een gemeente met een eigen identiteit al duidelijk aanwezig. Niet iedereen had het even gemakkelijk met de ontstane verschillen in geloofsopvattingen. Het verlangen naar een gemeenschappelijk beleven en uitleven van de gevonden inzichten gaf, na veel gebed, in 1965 de doorslag om ook op de zondagmorgen samen te komen. Aanvankelijk met een kleine groep in de huiskamer. De aanwas, zowel op de vrijdagavond als op de zondagmorgen ging gestaag door. Er kwamen mensen bij, die Christus als hun Verlosser vonden en ook mensen uit de kerken, die tot nieuw leven waren gekomen. Men trok van het ene gebouw naar het andere, tot omstreeks 1970 de Hoeksteen de plaats werd waar men op zondag de samenkomsten ging houden.
 • S.O.S. telefonische hulpdienst

  In 1970 werd ook de S.O.S. telefonische hulpdienst opgericht, om een luisterend oor te bieden voor de mens in nood en een getuige van Christus voor hen te zijn. Sinds die tijd zijn vele broeders en zusters, ook uit andere kerkelijke gemeenten, vele uren in touw geweest om de telefoonlijn te bemannen. In 2001 is de SOS dienst na ruim 30 jaar gestopt.
 • Gemeenteweekend

  Nadat we omstreeks 1975 ons eerste Lichtstadweekend hadden, is dit feest vanaf het begin van de jaren '80 een aantal keren herhaald en is dit de laatste jaren een jaarlijks terugkerende gebeurtenis geworden.
 • Koffiebar en huiskringen (kernen)

  In 1978 werd de eerste permanente ruimte gehuurd, een winkelpand aan de Grote Berg. Dit werd een koffiebar, genaamd Op de Berg en werd tevens uitvalplaats voor verschillende acties. De jeugd kwam er samen en er werden bijbelstudies gehouden. Later in dat jaar werden de tweewekelijkse bidstonden en bijbelstudies omgezet in wekelijkse huiskringen, de kernen zoals wij ze noemen. Deze vormen in feite de doordeweekse ruggengraat van het gemeenteleven. Zij nemen in ons gemeenteleven een heel belangrijke plaats in.
 • Gemeentevermenigvuldiging

  De Hoeksteen was eigenlijk al jaren te klein toen we in 1983 het kerkje aan de Heezerweg in Tivoli betrokken. Dat was een geloofsstap, omdat we met diverse uitgezondenen en uit te zenden zendelingen financieel krap zaten en veel gemeenteleden in Eindhoven-Noord woonden, die dan op zondag een knap eind moesten gaan fietsen. De huur van het winkelpand werd opgezegd. Het gaf een flinke groei aan de gemeente. Toen al leefde het perspectief van meerdere gemeenten in Eindhoven. Dit idee werd realiteit in 1986 toen de gemeentevermenigvuldiging in de vorm van de huidige Noord- en Zuid-gemeente een feit werd.
 • Aankoop van De Akker en De Fontein

  Na een tijd van dubbele zondagdiensten in het Tivoli-kerkje werden de diensten van de Noord-gemeente weer verplaatst naar De Hoeksteen. Waarna in 1989 een gymzaal aan de Smetsakker werd aangekocht en met veel animo en inspanning omgevormd werd tot De Akker. In 1997 is de gemeente zover gegroeid dat voor De Akker extra ruimten gebouwd werden voor de kinderdiensten. In Zuid wordt in 2002 met plannen voor totale nieuwbouw begonnen. Met Pasen 2005 wordt de naam van het nieuwe gebouw bekend gemaakt:De Fontein. Met Hemelvaart 2005 werd de eerste dienst gehouden in het nieuwe gebouw. Na een tijd van timmeren, schilderen en andere activiteiten wordt in oktober 2005 het nieuwe gebouw aan de Wegedoornlaan 2b in gebruik genomen. Gestadig zette de groei van zowel de gemeente Zuid als Noord zich door, wat we als een bijzondere zegen van God erkennen.
 • De Lichtstad wordt kerkgenootschap

  In 1965 had een bijbelgroep de stichting ‘De Lichtstad’ opgericht, als hulp bij evangelisatiewerk en voor aftrekbaarheid van giften. De bijbelgroep groeide uit tot een flinke gemeente, en daarmee groeiden we eigenlijk al jaren uit de jas van een stichting als rechtsvorm. In 2012 werd besloten dat een 'kerkgenootschap' als rechtsvorm ons beter past dan de huidige 'stichting'. In november 2012 werd het statuut van kerkgenootschap “Evangelische Gemeente De Lichtstad” bij notaris Zwanikken getekend. Het kerkgenootschap is ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en de belastingsdienst.
 • Samen in De Fontein

  In 2011 kreeg onze visie voor de komende jaren vorm en organiseerden we 1 keer per maand gezamenlijke diensten in De Fontein. In 2013 werd De Fontein verbouwd om ruimte te maken voor de hele gemeente op één plaats en voor een groeiend aantal gasten. In augustus 2013 verhuisde Lichtstad-Noord officieel naar De Fontein en werd gebouw De Akker verhuurd aan andere kerken.
 • Jubilem 50 jaar

  Op tweede zondag van september 2015 vierde de gemeente haar 50ste jubileum. Het feest duurde de hele dag met een programma voor jong en oud. Ook werd het eerste Lichtstadmagazine Lichtpunt op die dag uitgegeven.
 • Bijbel kruis duif
 • De Lichtstad bestaat 50 jaar (2015)
 • Evangelische Gemeente De Lichtstad: een vitale vijftiger die groeit door de beweging van de Geest.
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap