Financiën

De rechtsvorm van onze gemeente is een kerkgenootschap genaamd: Evangelische Gemeente De Lichtstad, gevestigd in Eindhoven met KvK-nummer 56501765, en RSIN 8521.57.472.

Giften

Alles wat we met elkaar doen, betalen we door vrijwillige giften. Op de gemeenteavond in het voorjaar worden de inkomsten en uitgaven verantwoord. Wij hebben een ANBI erkenning, daarom zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Giften aan het kerkgenootschap kun je overmaken naar bankrekening:

NL25 INGB 0006 4937 20 t.n.v. E.G. De Lichtstad, Eindhoven.

ANBI

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten (VPE) met RSIN-nummer: 810 908 463. Instellingen met een ANBI-status zijn verplicht jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar te maken. Dit in het kader van meer transparantie en inzicht in het functioneren van deze instellingen. Voor onze gemeente zijn de ANBI gegevens hier beschikbaar.

© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap