Begin je leven opnieuw

Mijn leven is veranderd

Wanneer je leven totaal verandert, is het goed om het verleden af te sluiten. De waterdoop symboliseert het afsluiten van je oude leven om een nieuw leven te beginnen. Een volgeling van Jezus wil aan iedereen laten zien dat hij zijn leven aan God heeft gegeven en opnieuw begint.

Waarom dopen wij volwassenen?

Wij dopen volwassenen omdat het een opdracht van Jezus is. Hij zegt: Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mattheüs 28:19)

Ik wil gedoopt worden

water klein

  • Neem contact op met een oudste
  • Je neemt deel aan een instructie die gepland wordt zodra er twee of meer doopkandidaten zijn
  • Daarna volgt een persoonlijk gesprek
  • Doopfeest in de Lichtstad
  • Volgende doopfeest:
    • datum nog niet bekend.
© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap